Farmaceutisk industri mm.

DTU kemi

Projektet er lavet i samarbejde med NCC som var totalentreprenør på projektet.  

Vi har projekteret og udført 5 anlæg med i alt 150.000 m3/h luft, de 3 hoved anlæg med ca. 144.000 m3/h, forsyner 15 store laboratorier med et luftskifte op til 20 gange i timer, der er opsat 150 stk. stinkskabe og forskellige kemiskabe, selve laboratorier anlæggene er opbygget som et ringanlæg og de 3 anlæg deler samme hovedkanal, for at få så små tryksvingninger i systemet

Billeder fra projektet

Thumb
Thumb
Thumb
Thumb