Komfortventilation

Carlsberg

airteam er i samarbejde med NCC ved at opføre CBY8 – Carlsberg Byggeafsnit 8.  

CBY8 – Består af 4 Bygge afsnit, Erhvervs lejemål, Butikscenter, Lejligheder opført i 30 etager og UCC – Campus-Carlsberg.  
Der ventileres samlet med ca. 500.000m3/h i Hele CBY8 – dertil kommer Brandventilation på ca.750.000m3/h.  
Luftmængderne er fordelt på 50 komfort anlæg, hvor der er store krav til Energiforbrug samt lydniveau. Derudover er der ca. 60 mindre anlæg, deriblandt brand/røgventilation iht. gældende lovgivning. I UCC er der ligeledes ca. 50.000m3/h procesventilation.  

airteam er detailprojekterende på ventilationen i tæt samarbejde med Rambøll der projekterer øvrige installationer og konstruktioner. Alt projektering foregår i store 3D modeller, hvor hele projektet kan opleves og gennemgås virtuelt inden udførslen.  

Link til UCC – med info omkring deres del på CBY8: https://ucc.dk/campus-carlsberg  

Billeder fra projektet

Thumb
Thumb
Thumb