Komfortventilation

Følager

120 boliger, Pleje- og ældreboliger, samt div fælles arealer, for blinde, svagsynede og døvblinde, sammen med NCC i Valby

Billeder fra projektet

Thumb