Komfortventilation

Nordhavn station

airteam udfører ventilations entreprisen på Nordhavn station i forbindelse med Metro Cityringen.

Metro Cityringen er det største anlægsprojekt i Hovedstaden i nyere tid, og det forventes at 174 millioner passagerer vil rejse i den samlede metro i 2025. Derudover forventes det, at den nye metro vil forbedre det samlede offentlige transportsystem i Hovedstadsområdet.

airteam forestår komfortventilationen såvel som to tryksætningstrapper. Og et røgevakuerings system til selve stationen.

airteam forestår også som den første danske entreprenør på området installationen af Tunnel Ventilation systemet (TVS), hvis hovedformål er, at kontrollere luftretningen i forbindelse med brand og evakuering af tunnelrørene.

Systemet er et redundant system og består af 2 stk. fuld reversible Ø2000 aksialventilatorer. Begge ventilatorer har en dimensionerende luftmængde 432.000 m3/h ved 2300 Pa., og skal kunne udholde en temperatur på 250°C i 2 timer. Hver ventilator er en således en kraftig sag med en vægt på 4,3 ton.

Projektets primære udfordringer har været at tilgodese de lydkrav der stilles, da hver af ventilatorerne støjer 130 dB. 

Der er tale om et kompakt underjordisk byggeri hvor alt næsten skal bære ind med håndkraft.

Projektet udarbejdes i samarbejde med bl.a. Systemair, Trox og ABB som har været leverandører af de mekaniske komponenter.

Billeder fra projektet

Thumb
Thumb
Thumb